הפוך על הפוך

הפוך על הפוך
LangOver – v 5.0

תוכנה חינמית מופלאה ונפלאה ופשוטה פשוטה
זוכרים לעיתים בעת העתקת טקסט מהרשת, שהטקסט עולה בסדר הפוך?
ובכן זו התוכנה שמסדרת את זה.
כנ”ל לגבי הקלדה הפוכה של עברית בסמן בכיוון של אנגלית ואנגלית בהיפוך של עצמה

הורד עכשיו – “הפוך על הפוך” (LangOver) גירסה 0.5

סגור לתגובות.