אתר סטאטי, אתר HTML

אתר סטאטי בעיקרון יהיה אתר קבוע. ז"א אתר שתכניו אינם נדרשים להתעדכן או להשתנות, או לפחות לא בתכיפות גבוהה מדי. מאפייני האתר הסטאטי: על פי רוב בעל מספר דפים מוגבל בממוצע בין דף אחד או 4, 5 דפים ועד ל 10, 12 דפים בפלטפורמות נרחבות. יתרונותיו: עיצובו גמיש יותר ומבנה…

קרא עוד